I. Zwrot towaru - Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży.
Procedura zwrotu zamówionych produktów:
1. Prosimy zapoznać się z § 9 Regulaminu (Odstąpienie od Umowy sprzedaży).
2. Prosimy o zabezpieczenie zwracanego towaru przed uszkodzeniem i zapakowanie go w oryginalne opakowania oraz karton, w którym był wysłany.
3. Do przesyłki prosimy dołączyć „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” oraz kopię dowodu zakupu.
4. Przesyłkę ze zwracanym towarem prosimy nadać na adres naszego magazynu:
ZIBIBIKE - Rowery Opatówek, ul. Łódzka 23, 62-860 Opatówek, tel. +48 695-513-253, e-mail: serwis@zibibike.pl
5. Nie przyjmujemy przesyłek nadawanych za pobraniem.
6. Nie przyjmujemy przesyłek nadawanych do paczkomatów.
7. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym i nie może nosić śladów użytkowania. Wszystkie elementy muszą być kompletne i zapakowane w oryginalne opakowania.
8. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez nas zwróconej przesyłki z towarem, na wskazany adres e-mail wysyłamy informację o statusie weryfikacji stanu przesyłki.
9. W przypadku negatywnej weryfikacji (np. towar zmieniony, uszkodzony, noszący ślady użytkowania, niekompletny), w ciągu 10 dni roboczych odeślemy przesyłkę na koszt odbiorcy, bez zwrotu środków za zamówiony towar.
10. Jeżeli weryfikacja stanu przesyłki będzie pozytywna, zwrot środków nastąpi w ciągu 10 dni roboczych.
11. W zależności od tego jaka forma płatności została wybrana, tą samą drogą dokonamy zwrotu środków.

II. Reklamacje
Firma ZIBIBIKE Zbigniew Krysiak (zwana dalej Sprzedawcą) zapewnia, że wszystkie Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.zibibike.pl cechuje wysoka jakość i niezawodność.
Przed uruchomieniem oficjalnej procedury reklamacyjnej, prosimy o wcześniejszy kontakt e-mail (biuro@zibibike.pl) lub telefoniczny (+48 793-469-654).
Być może uda się rozwiązać problem z reklamowanym towarem bez wszczynania oficjalnej procedury reklamacyjnej.
Istnieje też prawo do skorzystania z przepisów o rękojmi, bez wcześniejszego kontaktu z nami (§ 7 Regulaminu).
W takim przypadku, procedura reklamacyjna zakupionego towaru wygląda następująco:
1. Przesyłkę z reklamowanym towarem prosimy wysłać na adres naszego magazynu:
ZIBIBIKE - Rowery Opatówek, ul. Łódzka 23, 62-860 Opatówek, tel. +48 695-513-253, e-mail: serwis@zibibike.pl
2. Do przesyłki prosimy dołączyć „Formularz Reklamacji” zawierający niezbędne informacje: dane kontaktowe reklamującego (imię i nazwisku lub nazwa firmy, adres, nr telefonu, adres e-mail), dowód zakupu, przedmiot i przyczyna reklamacji, proponowany sposób uwzględnienia reklamacji: np. usunięcie wady przez wymianę towaru na wolny od wad / naprawa wady / obniżenia ceny o kwotę………(słownie:……..…..……………..) / odstąpienie od umowy.
3. Reklamowany (zwracany) towar musi być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
4. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przez nas reklamowanego towaru, na wskazany adres e-mail (lub adres pocztowy, jeżeli brak jest adresu e-mail) wysyłamy informację o statusie reklamacji (pozytywny lub negatywny).
5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wysyłamy jednocześnie informację o proponowanym przez nas sposobie załatwienia reklamacji.
6. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji (np. brak podstaw do reklamacji, towar zmieniony, uszkodzony mechanicznie, noszący ślady niewłaściwego użytkowania, niekompletny, itp), w ciągu 10 dni roboczych odsyłamy reklamowany towar na koszt odbiorcy.